Arbetssätt & resultat
 

 


Empyreal erbjöd följande tjänster för individers och organisationers utveckling och förändring:

- personlig utveckling
- bygga team (teambuilding)
- övertalighetssituationer
- stresshantering

 

Genom att följa de fyra länkarna får du exempel på vad vi arbetade med, hur vi arbetade och resultatet. Det finns många anledningar till att ägna sig åt utveckling av individer och organisationer. De vanligaste resultaten som erhålls är att:

 

  -

vinsten ökar

  -

personalomsättningen och frånvaron minskar

  -

kompetensen och effektiviteten ökar

  -

arbetsglädjen ökar och medarbetarna mår bättre och presterar mer

  -

ledarskapet och kommunikationen förbättras

  -

möjligheten till korrekta och välbalanserade beslut ökar

 

För att kunna driva en utvecklingsprocess på ett bra sätt krävs en god kommunikativ förmåga. Vid behov kunde vi hjälpa kunden med skriftlig och muntlig kommunikation samt presentationsteknik.

 

Omdömen från Empyreals kunder finner du under Kunderna.

 

Vi erbjöd våra tjänster rikstäckande för att öka tids- och kostnadseffektiviteten för våra kunder.

 

Vi använde ett antal hjälpmedel när vi arbetade med utveckling av personer och grupper. Bland annat använde vi DiSC-produkter (John Wiley & Sons, Inc.). Informationsblad från John Wiley & Sons, Inc. om deras Everything DiSC-produkter finner du under fliken Informationsmaterial.

 

Informationsmaterial om våra föreläsningar och utbildningar samt kursbeskrivningar finner du under Informationsmaterial. De artiklar vi publicerat och medverkat till, som berör Empyreals verksamhet, finner du under Publikationer.