Övertalighetssituationer

 

Konstverk av Gerdine Willemsen Zuidema.

 

I övertalighetsprojekt (projekt för arbetslösa) har vi haft alla roller, från projektledare via coach (stödperson) till övertalig. Vår kompetens inom teknik och naturvetenskap var av avgörande betydelse när vi arbetade med övertaliga inom dessa områden. Övriga kunskaper som kom väl till pass var krishantering, stresshantering, skriftlig samt muntlig kommunikation och presentations-teknik. Med vår hjälp kom den övertalige snabbare fram till en ny sysselsättning. Empyreal samarbetade gärna med partners när vi behövde bredda kompetensen eller ta emot fler övertaliga. Vårt samarbete med Ellgiza är ett exempel på detta. Samarbetet är närmare beskrivet i dokumentet ”Samarbete med Ellgiza”.

 

Omdömen från Empyreals kunder finner du under Kunderna.