Stresshantering
 

 

Inom stresshantering arbetade Empyreal som föreläsare och utbildare. Utbildningarna gav en djupare och bredare förståelse än föreläsningarna. Deltagarna fick inblick i stressens och stresshanteringens värld samt hur de skulle hantera och balansera sin livssituation. De fick även ett bättre förhållningssätt till sin egen och andras stress. En utbildningsinsats ledde till friskare medarbetare, minskad personalomsättning samt ökad arbets-glädje och effektivitet.

 

Omdömen från Empyreals kunder finner du under Kunderna.