Personlig utveckling
 

 

Personlig utveckling omfattar olika aspekter på en livssituation. Övergripande kan vi säga att de omfattar de situationer där individen vill förändra sin livs- eller arbetssituation. Beroende på problemställningen arbetar vi som mentor eller coach. Resultatet av ett mentorskap är att personen i första hand får en ökad självkännedom och kompetens. En coachad person uppnår snabbare sina mål/förändringar samt gör det på ett mer välbalanserat och strukturerat sätt.

 

Vi stöttade inte bara enskilda personer utan även grupper som behövde förändra sin arbetssituation. Med en grupp arbetade vi som coach eller processledare och såg till att individerna och gruppen fann kraften och vägen tillbaka till ett bättre arbetssätt. Resultatet av Empyreals arbete var att förändringen skedde snabbare och stabilare. Dessutom mådde individerna bättre.

 

Omdömen från Empyreals kunder finner du under Kunderna.