Om Empyreal
 


Ander Gustavsson startade Empyreal våren 2000 och avvecklade verksamheten 2022. Ordet empyreal är engelskt och härstammar från grekiskans empyren, gudarnas boning. Ordet översätts bland annat med ”strålande av ljus”. Ljus samt kraft, glädje och empati präglade Empyreals arbete med människor.
 

Varför skulle du anlita Empyreal och vad var företagets kännetecken?
 

  - Erfarenhet och kunskap både från teknik och naturvetenskap samt ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och kommunikation.
  - Människonära engagemang. Vi hade ett empatiskt förhållningssätt. Ställde de utmanande och tuffa frågorna som behövdes för att driva en utveckling framåt. Dock på ett kärleksfullt sätt.
  - Kundanpassat och situationsanpassat arbetssätt.
  - Stor kompetensbredd.
  - Upplevelsebaserad inlärning med stor delaktighet av deltagarna. Det gav en kompetens som bestod.

Anders har arbetat med människor i förändring sedan början av 1990-talet. Arbetsuppgifterna finns beskrivna under rubriken Arbetssätt & resultat. Arbetsrollerna omfattade föreläsare, utbildare, utredare, coach, mentor och processledare. Mer information om Anders finner du i hans konsultprofil. Han har sin bakgrund i teknik och naturvetenskap, framför allt kemi. Är docent och har arbetat drygt 30 år inom kemiområdet. Han startade Empyreal efter forsknings- och utvecklingsarbete på Kungliga Tekniska Högskolan och inom läkemedelsindustrin.